Timeplan og påmelding

Soul Healing helgekurs på Kampen / Oslo

Lørdag/Søndag 13./14.01.2018

Kl. 10:00-16:30

Pris: kr 2500

Sted:
Kampen helseklinik
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

www.kampenhelse.no

Soul Healing-kurset er energiarbeid for åndelig og sjelelig utvikling. Hovedsøylene i kurset er bronseklokkeøvelsen og energispråk. Energispråk er en qigong-metode for å rense, lette og styrke sjeleenergien. I tillegg til praktiske øvelser gir kurset en innføring i qigong-tradisjonens teori om sjelen.

Hver kurstime inneholder en energioverføring for å forsterke sjeleenergien og rense sjelen for negative belastninger.

Kurset innebærer en fordypning og heving av eget energinivå gjennom å forstå og øve Xing (vesensnatur og hjertearbeid) og Ming (livsenergi). Tilsammen er dette kjernen i det som kalles XIU LIAN.

Feng Huang Yuan Bronseklokke I+II

TEXT

TEXT
TEXT

Energioverføring 'Ding Shen Gong' for å styrke og rense organene

Søndag 16.09.2018
Kl. 18:30-20:00

Pris: kr 250

Sted:
Qigongsenteret
Grønlandsleiret 14,
0190 Oslo

Ingen tidligere erfaring med qigong er nødvendig for å delta på dette kurset.

 

Energioverføringer i qigong er alltid noe spesielt. I motsetning til de aktive øvelsene som alle kan gjøre hjemme, trenger du under en energioverføring ikke å gjøre noe selv. Her blir du ledet inn i en behagelig avslapning, som gjør at du kan åpne deg selv stadig mer. I denne tilstanden er du klar til å motta de meget sterke kosmiske energiene.

Den overførte energien (Qi) er alltid rettet mot bestemte formål. Under den spesielle Ding Shen Gong-energioverføringen kan dype energiblokkeringer løse seg.

Følgende følelser er tegn på at qi-en virker i kroppen: Varme, prikking (flyten av qi er aktivert), fysisk og følelsesmessig velvære (frisk qi flyter i kroppen), emosjoner som kommer opp (man ler eller gråter), følelse av lykke og dyp fred som et tegn på forbindelse med universet.

Den spesielle med energioverføringer er også at jo flere mennesker som deltar, jo sterkere blir energifeltet. Hvis hver deltaker ønsker de andre mye energi og god virkning, økes enerigen for alle deltakere.

Les mer om energioverføring her.

Detox Healing qigongkurs på Kampen / Oslo
BiGu / Feng Huang bronseklokke

Lørdag og søndag 20./21.10.2018
Kl. 10:00-16:30

Pris: kr 2500

Sted:
Kampen helseklinik
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

www.kampenhelse.no

Ingen tidligere erfaring med qigong er nødvendig for å delta på dette kurset.

I løpet av livet vil både fysisk og følelsesmessig "slagg" hope seg opp i kroppen. Disse urenhetene koster oss kraft og energi. Selv om vi spiser sunt og har en bevisst livsstil, må vi av og til kvitte oss med urenheter av ulike slag. Detox qigong består av en serie med øvelser som hjelper til å balansere kropp og sjel. Kroppens avgiftningsorganer lever, nyrer, tarmer og hud kan regenere seg og tanke ny, frisk energi. Dette hjelper oss til økt overskudd, mer glede og kraft i hverdagen.

BiGu
Bi Gu har flere tusen år lang tradisjon i Kina. Den første BiGu stormesteren levde for 5000 år siden og var læreren til Den Gule Keiseren og Yen Keiseren. For tusen år siden forlot mennene sine familier og dro til fjellene for å få oppnå det som kalles 'de udødeliges føde'. Disse menneskene ønsket å etterstrebe det kinesiske idealet om lang levetid. Kinesiske skrifter beretter om mennesker som praktiserte qigong i 30-40 år i håp om å komme i BiGu tilstand.  

BiGu kan beskrives som en slags energetisk faste. I denne tilstanden tar vi til oss veldig mye mindre eller ingen fast føde. I motsetning til vanlig faste, der man kan føle seg slapp og kraftløs, har man under BiGu nok energi og føler seg frisk og opplagt. I stedet for gjennom fast føde, tar vi opp energi direkte fra universet ved hjelp av spesielle øvelser. 

Bi Gu skal alltid praktiseres etter prinsippet om naturlighet. Vi tvinger oss ikke til å faste, men går etter hvordan vi føler oss. 

Energioverføring Ding Shen Gong for å styrke og rense organene

Søndag 11.11.2018
Kl. 18:30-20:00

Pris: kr 250

Sted:
Qigongsenteret
Grønlandsleiret 14,
0190 Oslo

Ingen tidligere erfaring med qigong er nødvendig for å delta på dette kurset.

 

Energioverføringer i qigong er alltid noe spesielt. I motsetning til de aktive øvelsene som alle kan gjøre hjemme, trenger du under en energioverføring ikke å gjøre noe selv. Her blir du ledet inn i en behagelig avslapning, som gjør at du kan åpne deg selv stadig mer. I denne tilstanden er du klar til å motta de meget sterke kosmiske energiene.

Den overførte energien (Qi) er alltid rettet mot bestemte formål. Under den spesielle Ding Shen Gong-energioverføringen kan dype energiblokkeringer løse seg.

Følgende følelser er tegn på at qi-en virker i kroppen: Varme, prikking (flyten av qi er aktivert), fysisk og følelsesmessig velvære (frisk qi flyter i kroppen), emosjoner som kommer opp (man ler eller gråter), følelse av lykke og dyp fred som et tegn på forbindelse med universet.

Den spesielle med energioverføringer er også at jo flere mennesker som deltar, jo sterkere blir energifeltet. Hvis hver deltaker ønsker de andre mye energi og god virkning, økes enerigen for alle deltakere.

Les mer om energioverføring her.

Energihealer
Feng Huang Bronseklokke og Energihender

Fredag 30.11.2018
Kl. 18:00-20:00
Lørdag og søndag 01./02.12.2018
Kl. 10:00-17:00

Pris: kr 2900

Sted:
Kampen helseklinik
Hedmarksgt. 13 b
0568 Oslo
Inngang Numedalsgata. (Rundt hjørnet for SATS)

www.kampenhelse.no

Ingen tidligere erfaring med qigong er nødvendig for å delta på dette kurset.

Dette kurset gir deg øvelser, teori og konkrete metoder til å heve ditt eget energinivå og til å kunne hjelpe andre med energiarbeid. Ved hjelp av det sterke Feng Huang Yuan-energifeltet kan man gjøre sine første energierfaringer allerede i løpet av kurset. Metodene er særdeles kraftfulle og utfolder raskt sin helbredende virkning. I løpet av kurset overføres en energetisk beskyttelse til alle deltakerne ved hjelp av en spesiell energioverføring.

Videre inneholder kurset konkrete metoder for å utveksle energi med naturen. Slik lærer man å ta opp essensenergien fra sola, månen, jorda, havet, elver, fjell osv.

Da kurset setter igang sterke fysiske og sjelelig prosesser, anbefales det å ta det med ro lørdag og søndag kveld etter kurset

Les mer om Feng Huan Bronseklokke her.

Les mer om Feng Huang Energihender her.

Healing Energy Training – seks moduler

Denne unike Healing Energy Training begynner i april 2019

 

Mer informasjon her

En modul:

Fredag  17:00 –  20:00
Lørdag  10:00 – 18:00
Søndag 10:00 – 16:00

Ønsker du å begi deg inn på en prosess for å øke energinivået ditt og fordype deg i ulike former for helbredende energiarbeid? Healing Energy Training er en fokusert seminarrekke med det overordnede formål å gi deltakerne en dypere forståelse for livets energetiske, medisinske og spirituelle sammenhenger.

I sentrum av denne treningen står det intensive arbeidet med energien (qi) og dine egne personlige erfaringer med denne energien. Det er en praksisbasert utdanning der du får muligheten til å lære og praktisere konkrete øvelser og metoder for helbredelse og for å fremme din spirituelle utvikling.

Målet for treningen er at du som deltaker kan heve energinivået ditt og få veiledning til klarere å erkjenne din egen vei. Et viktig aspekt er at energiarbeidet gir både kraft og verktøy til å gå denne veien. Slik blir ytre og indre forandring mulig. Det handler om å bli bevisst sine egne styrker og ressurser og sette disse ut i livet. Slik kan takknemlighet, glede, tilfredshet, medfølelse og kjærlighet utfolde seg.