Healing Energy Training – seks moduler

 

I midten av april 2019 er det klart igjen for oppstart av en helt spesiell ett-årig Healing Energy Training. Dette er en mulighet til å begi seg ut i en beskyttet prosess for healing og for å heve energinivået sitt. Du lærer ulike former for universelle healing teknikker og har muligheten til intensivt å praktisere helbredende energiarbeid.

For at dere skal få muligheten til å høre mer om hva denne treningen går ut på, arrangerer jeg et åpent møte der jeg forteller litt mer utførlig og man kan stille de spørsmålene man måtte ha.

Regelmessig trening i en gruppe gjør det mulig å bygge opp et sterkt energifelt for healing. Slik blir det lettere å motivere seg til å øve regelmessig i hverdagen. Litt etter litt kjenner man at man får mer overskudd og energi i hverdagen til alt den krever av oss, man er mer avbalansert og søvnen blir bedre.

Teoretisk og praktisk tar treningen utgangspunkt i kunnskapen om den energetiske siden av kropp, sinn og sjel, slik den formidles i tradisjonell kinesisk medisin, i qigong kulturen og andre tradisjoner.

Et særlig fokus er energiarbeidet for sjelen. I det praktiske energiarbeidet handler mye derfor om å rense gamle og tyngende belastninger fra sjelen, slik at vi igjen kan se klarere hva som er vår egen vei og vår egen oppgave i dette livet.

De seks modulene omfatter blant annet følgende konkrete innhold:

  • Historisk bakgrunn til qigong og ulike typer energiarbeid

  • Forståelsen av kinesisk medisin som energi- og bevisshetsmedisin

  • Energiøvelser for kropp, ånd og sjelen

  • Intensiv sjelerensing (soul purification)

  • Omgang med egen energi og fremmede energier, energibeskyttelse.

  • Transformasjon av informasjon i eget system og i familiesystemet

  • Hjertearbeid for å åpne hjertet for mer kjærlighet, medfølelse og dømmekraft.

 

En modul:

Fredag  17:00 –  20:00
Lørdag  10:00 – 18:00
Søndag 10:00 – 16:00

 

For mer informasjon om innholdet i de enkelte modulene, vennligst send en epost til info@qigong-tkm.no.

Påmeldingsskjema blir også tilsendt (uforpliktende) på etterspørsel.

 

Energy healing training 2019-2020

Datoer:

1. modul: 26. - 28. april 2019

2. modul: 24. - 26. mai 2019

3. modul: 21. - 23. juni 2019

4. modul: 13. - 15. september 2019

5. modul: 15. - 17. november 2019

6. modul: 17. - 19. januar 2020

 

 

 

Energy healing training 2018-2019

Datoer:

1. modul: 16. - 18. mars 2018

2. modul: 27. - 29. april 2018

3. modul: 15. - 17. juni 2018

4. modul: 14. - 16. september 2018

5. modul: 09. - 11. november 2018

6. modul: 18. - 20. januar 2019

Sted:

Qigongsenteret
Grønlandsleiret 14, 0190 Oslo