Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.