Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Hjerteøvelse – La deg lede av hjertet!

Hjerteorgansystemet rommer sinnet vårt (shen). Hjertet er derfor ansvarlig for dannelsen av bevissthet og våre åndelige og intellektuelle evner. Det bestemmer vår karisma, våre konsentrasjon- og kommunikasjonsevner. Hvis hjertets funksjonskrets er i balanse kan vi kjenne glede, kjærlighet, varme, oppmerksomhet, tålmodighet, takknemlighet og samhørighet.

I motsetning vil vi ved disharmoni kunne oppleve overdreven nervøsitet, opphisselse, bitterhet, utålmodighet, sjalusi, misunnelse osv.

Hjertekurset tar for seg hjerte-tynntarm-organsystemet fra perspektivet til tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Du lærer øvelsen og kan når som helst trene på egen hånd. Du lærer også om hjertetes funksjon innen TKM, og om hvordan du kan beskytte og pleie hjerte og tynntarm (hjertets partnerorgan).

Hvis hjertet er rolig og kjærlig, er vi i vår midte. Når hjertet er sunt, lytter vi til hjertet. Da er kanalen fra tankene til hjertet, fra hjertet til sjelen og fra sjelen til universet åpen. Gjennom regelmessig trening kan du berolige og styrke hjerteenergien din. 

Erfare med denne øvelsen hvordan hjertet kan åpne seg enda mer, og hvordan dette gjør at flyten av kjærlighet kan strømme sterkere inn og ut av hjertet og ut i verden.

Symptomer som opptrer i sammenheng med hjerte-tynntarm-systemet ifølge tradisjonell kinesisk medisin:

  • Hjerte-kretsløpet og problemer med blodtrykket
  • Kortpustethet og svetting
  • Tarmproblemer (f.eks. diaré, kramper i tarmen)
  • Forstyrrelser i det autonome nervesystemet
  • Nervøsitet, utålmodighet, distraksjon
  • Innsovningsproblemer
  • Misunnelse, sjalusi, smålighet