Den som forstår Dao er klok.
Den som praktiserer det er sterk.

Energioverføring

Energioverføringer er et særtrekk ved qigong. Ved siden av den enkelte utøvers egne – og aktive – qigongtrening, er energioverføringer en slags "passiv qigong". Her blir du ført inn i en dyp tilstand av velvære og avspenning, samtidig som positiv energi (Zheng Qi) blir overført direkte til deg. På denne måten kan selvhelbredelsen påskyndes betydelig og effekten av qigongøvelsene blir ytterligere forsterket. Energioverføringer er fast bestanddel i mine qigongkurs.

Slappe av, roe ned, lade opp ...

I motsetning til aktive øvelser, som enhver kan utføre hjemme, trenger du ved en energioverføring ikke å gjøre noe selv. Her vil du bli ført inn i en behagelig avslapning, og i denne dype, fredelige tilstanden kan du veldig lett ta opp de rensende og styrkende energiene. Da kan energien flyte av seg selv til det stedet i kroppen som trenger det mest. På denne måten kan selv gjenstridige blokkeringer bli oppløst og kroppen kan tanke ny, positiv energi.

De fleste energioverføringer er rettet mot et spesifikt formål, som for eksempel avgiftning og styrking av organene, løse fysiske blokkeringer eller å gjenopprette og bevare emosjonell likevekt, osv.

Reaksjonene som den enkelte kjenner er tegn på en gunstig effekt: Varme og prikking (fordi flyten av qi er aktivert), fysiske og emosjonelle avgiftningsreaksjoner (fordi frisk qi flyter i kroppen), følelsesmessige reaksjoner kan oppstå (fordi følelser harmoniseres), noen kan ”se” farger og bilder osv.

Under energioverføringene opplever deltakerne ofte en følelse av dyp fred og en sterk forbindelse med seg selv og omverdenen.

Sebastian Bauer om energioverføringer

»Det å gi en energioverføring er en metode eller teknikk som man egentlig ikke kan ”lære seg” i vanlig forstand. Det er noe som kommer med erfaring og egen trening. Det handler om å kunne håndtere og styre qi (energi) riktig. Videre er det nødvendig med en viss utilsiktet hensikt (wuwei), seriøsitet og oppriktighet. Fremfor alt er et takknemlig og oppriktig hjerte en nøkkel for å kunne utføre denne type "passiv qigong". Personlig trente jeg i mange år under qigong-lærerne mine fra Kina, før jeg lærte å beherske denne formen. Et annet særtrekk ved energioverføringene er måten energien overføres på. Her er språk (for å overføre en bestemt informasjon) og lyder (en bestemt sangteknikk) avgjørende.«